Được thoái trả tiền BHYT hộ gia đình khi đang nhận trợ cấp thất nghiệp

Được thoái trả tiền BHYT hộ gia đình khi đang nhận trợ cấp thất nghiệp

Ông Nguyễn Xuân Thiện (Quảng Ngãi) đóng BHXH tại công ty, sau khi nghỉ việc thì thẻ BHYT hết hạn. Ông đã mua BHYT theo hộ gia đình, cùng thời gian này ông được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ông Thiện hỏi: Khi hết 3 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thì BHYT được ông mua trước đó có còn giá trị sử dụng không? Tại sao đã qua ngày ông hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng website của BHXH không cập nhật thông tin?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Tại Điều 13 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định người tham gia BHYT theo đối tượng người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc nhóm 2 có thứ tự xếp trên người tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình thuộc nhóm 5.

Như vậy, khi ông Thiện được cấp thẻ BHYT theo đối tượng người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thẻ BHYT theo đối tượng hộ gia đình của ông đã mua trước đó sẽ được cơ quan BHXH cắt giảm giá trị sử dụng.

Khi cắt giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT theo đối tượng hộ gia đình của ông cơ quan BHXH sẽ thông báo cho ông biết để đến Đại lý thu BHXH, BHYT nhận lại tiền thoái trả thẻ BHYT hộ gia đình cho thời gian đã mua chưa sử dụng theo quy định tại Điều 20 quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (Văn bản số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam).

 

Sau khi thẻ BHYT theo đối tượng người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông hết giá trị sử dụng thì ông lại tới Đại lý thu BHXH, BHYT tiếp tục đăng ký tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình.

Qua thông tin ông cung cấp, cơ quan BHXH tra cứu trên hệ thống quản lý thông tin cấp thẻ BHYT của ông trong năm 2020, 2021 như sau: Thẻ BHYT theo đối tượng người lao động và người sử dụng lao động đóng có giá trị từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/3/2020; thẻ BHYT theo đối tượng hộ gia đình có giá trị từ ngày 17/4/2020 đến ngày 20/7/2020; thẻ BHYT theo đối tượng người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có giá trị sử dụng từ ngày 21/7/2020 đến ngày 20/10/2020; thẻ BHYT theo đối tượng hộ gia đình có giá trị từ ngày 26/10/2020 đến ngày 25/10/2021.

Facebook Comments Box
Luan Thanh

Luan Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!