Mr Đàm, Trấn Thành “Nếu phải giải trình số tiền từ thiện, chúng tôi không làm” “Làm ơn mắc oán”

Mr Đàm, Trấn Thành “Nếu phải giải trình số tiền từ thiện, chúng tôi không làm” “Làm ơn mắc oán”

Mr Đàm, Trấn Thành “Nếu phải giải trình số tiền từ thiện, chúng tôi không làm” “Làm ơn mắc oán”

M̼r̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼o̼á̼n̼!̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼.̼

Đàm Vĩnh Hưng rất thân thiết với Hoài Linh

 

Dù lên tiếng bênh vực và bày tỏ niềm tin tuyệt đối với đàn anh, tuy nhiên những ý kiến của Đàm Vĩnh Hưng vẫn không thể nào xoa dịu được cộng đồng

mạng. Mới đây, Ông hoàng nhạc Việt còn đưa ra quyết định bất ngờ, đó chính là sẽ không bao giờ kêu gọi quyên góp tiền từ thiện nữa. Anh sẽ đóng số tài khoản nhận tiền làm từ thiện ngay sau khi các dự án đã dang dở hiện tại được hoàn tất.

Ông hoàng nhạc Việt rút kinh nghiệm từ đàn anh, không nhận tiền quyên góp từ thiện nữa..

 

Những hình ảnh là bằng chứng cho việc Đàm Vĩnh Hưng chung tay cùng nhà nước chống dịch

 

Những hình ảnh là bằng chứng cho việc Đàm Vĩnh Hưng chung tay cùng nhà nước chống dịch

 

Đàm Vĩnh Hưng viết trên Facebook: “Sau khi công bố dự án 15 căn nhà đang xây và 1 ngôi chùa bị sụp tại 3 khu vực miền Trung, Hưn sẽ chính thức thu hồi lại số tài khoản thuơng gia kia của mình và sẽ kết thúc công tác từ thiện luôn! Khi nào dư giả , thấy hoàn cảnh nào thương tâm thì tự bỏ tiền ra làm! Không thì thôi ! Sẽ không thay mặt ai hay kêu gọi ai, không lãnh trách nhiệm dùm ai nữa! Ai muốn làm thì tự làm, Hưng làm việc này hơn 20 năm rồi! Đã đến lúc Hưng sống cho riêng mình! Có thể Hưng nghèo hơn rất nhiều người nhưng uy tín, danh dự và lòng tự trọng chắc chắn sẽ không thua bất kỳ một ai! Thật cay đắng khi nhìn lại câu nói làm ơn mắc oán!”.

Dù lên tiếng bênh vực và bày tỏ niềm tin tuyệt đối với đàn anh, tuy nhiên những ý kiến của Đàm Vĩnh Hưng vẫn không thể nào xoa dịu được cộng đồng

mạng. Mới đây, Ông hoàng nhạc Việt còn đưa ra quyết định bất ngờ, đó chính là sẽ không bao giờ kêu gọi quyên góp tiền từ thiện nữa. Anh sẽ đóng số tài khoản nhận tiền làm từ thiện ngay sau khi các dự án đã dang dở hiện tại được hoàn tất.

Người dân Bắc Giang, Bắc Ninh nhận được rất nhiều vật phẩm hỗ trợ từ Đàm Vĩnh Hưng

 

Đàm Vĩnh Hưng viết trên Facebook: “Sau khi công bố dự án 15 căn nhà đang xây và 1 ngôi chùa bị sụp tại 3 khu vực miền Trung, Hưn sẽ chính thức thu hồi lại số tài khoản thuơng gia kia của mình và sẽ kết thúc công tác từ thiện luôn! Khi nào dư giả , thấy hoàn cảnh nào thương tâm thì tự bỏ tiền ra làm! Không thì thôi ! Sẽ không thay mặt ai hay kêu gọi ai, không lãnh trách nhiệm dùm ai nữa! Ai muốn làm thì tự làm, Hưng làm việc này hơn 20 năm rồi! Đã đến lúc Hưng sống cho riêng mình! Có thể Hưng nghèo hơn rất nhiều người nhưng uy tín, danh dự và lòng tự trọng chắc chắn sẽ không thua bất kỳ một ai! Thật cay đắng khi nhìn lại câu nói làm ơn mắc oán!”.

Người dân Bắc Giang, Bắc Ninh nhận được rất nhiều vật phẩm hỗ trợ từ Đàm Vĩnh HưngNhiều người hiểu ngay được rằng Đàm Vĩnh Hưng đang rút kinh nghiệm sâu sắc từ đàn anh Hoài Linh, không muốn chịu trách nhiệm thay ai nữa, đồng thời còn cho rằng dù tâm muốn làm ơn, nhưng lại bị mắc oán. Nam ca sĩ còn cho biết đã làm việc thiện hơn 20 năm rồi và giờ sẽ phải sống cho riêng mình.

“Chúng tôi không ăn một đồng nào hết. Ăn tiền từ thiện này sống không nổi, không ngóc đầu lên được” – MC Trấn Thành nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của MC Trấn Thành đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh và MC Đại Nghĩa ngồi tâm sự tại hậu trường phim Bố già.

Trấn Thành cho biết, anh đã chuyển hết 3 tỷ tiền quyên góp được cho bà con miền Trung sang Đại Nghĩa và mẹ Hồ Ngọc Hà để nhờ hai người đi phân phát hộ vì quá bận. Anh nói:

“Thực sự, giai đoạn này tôi đang phải quay phim nhiều quá, đặc biệt là phim Bố già, nên không có đủ thời gian tới tận miền Trung thăm hỏi bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ được.

Tôi đã nhờ anh Đại Nghĩa làm đại diện, xuống tận nơi để phát quà từ thiện cho bà con miền Trung

Vì vậy, tôi đã nhờ anh Đại Nghĩa làm đại diện, xuống tận nơi để phát quà từ thiện cho bà con miền Trung. Anh Đại Nghĩa là người tôi tin tưởng nhất cuộc đời mình về vấn đề từ thiện.

Toàn bộ số tiền khán giả gửi cho tôi suốt 3 ngày qua, tôi đã chuyển khoản sang cho anh Đại Nghĩa để anh ấy giúp tôi đưa cho bà con.

Tôi làm như thế vì số tiền mọi người gửi đến cho tôi nhiều quá. Ngoài ra, tôi cũng gửi tiền sang cho mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà để nhờ cô phát cho bà con vì cô là người miền Trung nên hiểu rõ địa bàn những tỉnh bị lũ lụt, cả những nơi ở xa không ai biết tới.

Hiện tại, tôi đã đưa trước cho anh Đại Nghĩa 3 tỷ, phần còn lại chuyển cho mẹ của Hồ Ngọc Hà, để hai bên cùng nhau tới phát quà cho bà con vùng lũ”.

tôi đã nhờ anh Đại Nghĩa làm đại diện, xuống tận nơi để phát quà từ thiện cho bà con miền Trung

MC Đại Nghĩa cũng chia sẻ: “Tôi phải chia sẻ thật với mọi người rằng ngay trong thời điểm này tôi chưa đi miền Trung được vì tôi rất bận rộn với nhiều chương trình khác nhau.

Khi Trấn Thành chuyển hết số tiền khán giả gửi gắm sang cho tôi, tôi xem đó như một nhiệm vụ, trọng trách phải đảm đương.

Dù Trấn Thành không chuyển số tiền đó sang cho tôi thì tôi cũng đã có kế hoạch của riêng mình là đầu tháng 11 sẽ bay ra miền Trung.

Tháng 10 này tôi không còn ngày nào trống hết, nhưng sang tháng 11 tôi sẽ thu xếp được vài ngày ra miền Trung để trao số tiền khán giả gửi gắm cho tôi tới bà con, cộng thêm số tiền Trấn Thành vừa chuyển sang.

Hiện tại, tôi đã nhờ đầu cầu thiện nguyện của mình ở miền Trung phân phát một số phần quà cho bà con. Sang tháng 11, khi nước lũ qua đi, tôi sẽ có mặt tận nơi để phát tiền cho bà con, giúp bà con khôi phục cuộc sống của mình. Bây giờ đang lũ lụt bủa vây nên điều cần nhất là phát đồ ăn chứ không phải tiền bạc.

Tôi đã đưa trước cho anh Đại Nghĩa 3 tỷ, phần còn lại chuyển cho mẹ của Hồ Ngọc Hà, để hai bên cùng nhau tới phát quà cho bà con vùng lũ

Trước khi phát quà, tôi phải hỏi kĩ cộng sự của mình ngoài đó xem bà con đang cần gì. Người nào cần mì thì phát mì, cần gạo phát gạo, cần sữa, bánh ngọt là tặng liền. Sau khi nước rút, bà con cần tiền thì tôi sẽ tới tận nơi trao tiền mặt”.

Tiếp đó, Trấn Thành lên tiếng về việc nghệ sĩ bị nhiều người bắt giải trình tiền từ thiện. Anh nói:

“Chúng tôi không phải cái gì giỏi giang hay làm chuyện to tát, ghê gớm gì nhưng chúng tôi làm bằng cả tấm lòng, có bao nhiêu giúp bấy nhiêu.

Tôi đã đưa trước cho anh Đại Nghĩa 3 tỷ, phần còn lại chuyển cho mẹ của Hồ Ngọc Hà, để hai bên cùng nhau tới phát quà cho bà con vùng lũ

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼

Facebook Comments Box
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!